048 3211 211
048 3211 211
x

Lekári

Domov > Lekári

Poradenstvo v zdraví a chorobe je orientované na pacienta, ktorý sa potrebuje rýchlo a kvalitne zorientovať pri svojich ťažkostiach. Lekári poradia a pomôžu pri riešení problému v zdraví a chorobe. Odborníci, ktorí sú k dispozícii na telefóne pracujú v medicínskych odboroch, ktoré sú interdisciplinárne a využívajú znalosti, ktoré rokmi získali pri práci s pacientom.

Interdisciplinárne odbory medicíny vnímajú pacienta ako celok. Zorientujú pacienta pri jeho ťažkostiach, príznakoch jednotlivých ochorení a následne navrhnú najvhodnejší postup pri riešení problému. Rodinný lekár na telefóne pomáha udržať si zdravie a je dobrým sprievodcom v chorobe akútnej prichádzajúcej náhle, ako aj chronickej. Lekári sú k dispozícii 24 hodín denne.

MUDr. Etela Janeková

Internistka, klinická farmakologička a všeobecná lekárka so skúsenosťami s manažmentom v zdravotníctve, ktorá odborne zastrešuje službu Rodinný lekár.
Zobraziť profil

MUDr. Ivona Lásiková

Internistka, klinická farmakologička a všeobecná lekárka so skúsenosťami v liečbe infekcií.
Zobrazit Profil

MUDr. Anton Malatinec

Všeobecný lekár a prevádzkovateľ lekárskej ambulancie Kokava nad Rimavicou. Držiteľ certifikátu zo základov homeopatickej terapie.
Zobrazit Profil

MUDr. Vanda Pedanova

Pediater v súkromnej ambulancii v Martine, homeoterapia.
Zobrazit Profil

MUDr. Silvester Galo PhD.

Gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína.
Zobrazit Profil

MUDr. Slavomír Šuch

Internista, lekár medicíny, odborný konzultant, vedec a výskumník v oblasti hypertenzie, prevencie cievnych príhod a porúch metabolizmu.
Zobrazit Profil

MUDr. Pavel Maun

Lekár so znalosťami v obore všeobecného a interného lekárstva, diagnostika chorôb a praktická liečba pacientov podľa najnovších doporučení. Riadenie rizík a prevencie chorôb, skúsenosti s preventívnymi zdravotnými programami.
Zobrazit Profil