048 3211 211
048 3211 211
x

Lekári

Domov >Lekári > MUDr. Etela Janeková

MUDr. Etela Janeková

Internistka, klinická farmakologička a všobecná lekárka


Vzdelanie:
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Odbor všeobecné lekárstvo
 • Certifikát zo základov homeopatickej terapie
 • Špecializačná atestácia - Klinická farmakológia
 • Diplomová skúška z homeopatie
 • Certifikačná skúška odbor - Farmakoekonomika
 • Profesionálny certifikát z manažmentu, OMI
 • Špecializačná atestácia - Všeobecné lekárstvo
Doplnkové vzdelanie:
 • Certifikát hojenia rán
 • Kurz manažérstva kvality ukončený praktickou a písomnou skúškou v súlade
 • so súborom noriem ISO radu 9000


Pracovné skúsenosti:

2008 - doteraz
 • Riaditeľka pre obchod a marketing, primárka interného oddelenia
 • InClinic s.r.o., konateľka a ambulantná lekárka v odboroch vnútorné lekárstvo,
2006 - 2008
 • Riaditeľka úseku zdravotných činností v ZP Dôvera, a. s. a členka predstavenstva ZP Dôvera, a.s.
 • Medissimo, súkromná nemocnica
2000 - 2006
 • Predseda v komisiách: Etická SÚSCH, Komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, ATB komisia, Nozokomiálna Komisia pre SÚSCH
1990 - 2000
 • Martinská fakultná nemocnica Jeseniovej lekárskej fakulty UKII. interná klinika
 • sekundárna lekárka, Oddelenie klinickej farmakológie
 • sekundárna lekárka do roku 1996, potom primárka Oddelenia klinickej farmakológie.
 • Krajská odborníčka MZSR pre Žilinský Kraj.
 • Predsedkyňa krajskej aj nemocničnej komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku.
 • Predsedkyňa Etickej komisie MFN.
 • Ústavná klinická farmakologička na Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb

Lekári